En udviklings- og investeringsmodel

Stedet som udgangspunkt for beskæftigelse

om modellen

The Business of Place® er en udviklings- og investeringsmodel, der kombinerer et steds særlige karakteristika – stedsånden - med økonomiske effektberegninger med udgangspunkt i fire parametre: beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter.

The Business of Place® tager sit afsæt i en overbevisning om, at en investering i eksempelvis turisme-, by- eller landdistriktsudvikling altid bør tage afsæt i stedets særlige karakteristika – historien, værdierne, særegenhederne, fortællingerne, menneskene og geografien. I The Business of Place® er stedet det centrale, og stedet er altid en integreret del af en investeringsproces. Det handler kort sagt om at foretage investeringer, der passer til stedet, og så handler det om, hvordan disse investeringer forandrer stedet.

The Business of Place® går et skridt videre end de økonomiske effektberegninger. Modellen har nemlig et klart fremadrettet perspektiv, da den også belyser og diskuterer, hvad der vil kunne ske med et sted som resultat af investeringer. Hvad er perspektiverne, udfordringerne og mulighederne? Hvem er de potentielle investorer og hvilke behov har de? Hvad siger markedet? Hvad siger borgerne? Med andre ord, hvad betyder investeringer for stedet i morgen?

I sidste ende handler The Business of Place® om arbejdspladser og vækst, men sted og økonomi går altid hånd i hånd – uanset om der er fokus på effekterne af nye eller eksisterende investeringer.

processen

Der er ikke to steder, der er ens. Derfor er der heller ikke to The Business of Place®-processer, der er ens. Så enkelt er det. The Business of Place®-processen består typisk af tre elementer, der bringes i spil i en iterativ proces, hvor vi veksler mellem de tre elementer. Ændringer i det ene element på virker de to andre, hvilket betyder, at vi oftest arbejder på alle tre elementer sideløbende og i tæt samarbejde med eksempelvis kommuner, private bygherrer, fonde og andre organisationer med interesse i at kombinere investering med et steds særlige karakteristika.

De 3 elementer

Stedet i dag:

Input (eksempler):

Kommuneplaner, lokalplaner, historiske beskrivelser, surveys, interviews, Oplevelsesmatrice©-ture og investeringsplaner, -beregninger og –idéer.kommuner, private bygherrer, fonde og andre organisationer med interesse i at kombinere investering med et steds særlige karakteristika.

Output:

En dyb forståelse af stedet.

Investeringen:

Input (eksempler):

Data vedrørende markedet, konkurrencesituationen og empiriske markedstal kombineret med eksakt viden om det konkrete sted og investeringens omfang.

Output:

Effektberegninger i forhold til beskæftigelse, produktion, bruttoværditilvækst og skatteindtægter. Denne del af The Business of Place® er baseret på principperne i LINE Modellen og den anvender desuden nøgletal fra bl.a. Danmarks Statistik og VisitDenmark. Modellen er koordineret med nationalregnskabet og der er dermed direkte sammenhæng mellem nationale og stedsspecifikke beregninger.

Stedet i morgen:

Input (eksempler):

Markedsanalyser, trendanalyser, analyser af makro- og mikroøkonomiske forholds betydning for et steds udvikling og værdi for eksempelvis borgere og erhvervsdrivende.

Output:

Konkrete vurderinger af en investerings konsekvenser, perspektiver og muligheder. Hertil kommer identifikation af og dialog med potentielle investorer.

the business of place model

anvendelse

Hoteller – Byudvikling - Feriehuse - Campingpladser - Attraktioner - Festivaller - Events - Byfornyelse - Krydstogtshavne - Lystbådehavne - Naturturisme - Sportsarrangementer

hvem står bag?

Modellen er udviklet af Realise og Kvistgaard + Hird

Realise logo

Realise arbejder med økonomiske beslutningsgrundlag, herunder markedsanalyse, finansieringsmodeller, opstilling af business cases samt identifikation af investorer i tilknytning til investeringer. Realise arbejder inden for områderne turisme, byudvikling, havneudvikling, erhvervsudvikling m.v. Uvildighed og professionalisme er et særligt varemærke.

besøg os
Kvistgaard + Hird logo

Kvistgaard + Hird arbejder i krydsfeltet mellem steder mennesker og oplevelser. Kernekompetencerne er strategi, oplevelsesdesign, inddragelse, inspiration, kommunikation og analyse. Kvistgaard + Hird har siden 2005 rådgivet en lang række kommuner, regioner, organisationer, byer, destinationer mv. om udvikling og potentialer – ofte inden for turisme.

besøg os

Lyst til at vide mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig for en snak om The Business of Place®

Alle felter skal udfyldes.